Title Image

Què fem?

Fem bona comunicació

A PR Esencial gestionem de forma creativa i rigorosa la comunicació dels nostres clients.

Integrem, en la política de comunicació estratègica de l’empresa o marca, els canals tradicionals – diaris, revistes, televisió i radio – i l’entorn online – portals, mitjans digitals, blogs, etc.-.

 

Amb una visió global, vetllem per la reputació, notorietat i prevenció de crisis dels nostres clients.

 

Treballem amb tots els recursos que ofereix Internet – web i blog corporatiu, newsletter i xarxes socials -. Així com els canals de l’entorn presencial – notes de premsa i comunicats, catàlegs d’empresa, rodes de premsa i actes per als mitjans de comunicació, esdeveniments, etc.-.

PREsencial qué hacemos

La nostra feina engloba les següents àrees:

Elaboració i Implementació de Plans de Comunicació Estratègica

Pla de Comunicació

Identificació dels valors informatius.

Disseny de plans de comunicació.

Relació amb els mitjans de comunicació online / offline.

Organització de rodes de premsa.

Notes de premsa i comunicats.

Dossier de premsa.

Organització d’esdeveniments.

Contacte amb periodistes, bloguers, microinfluencers i influencers.

Formació de portaveus.

Valoració econòmica de les accions desenvolupades (ROI).

Construcció d’Imatge i Posicionament de Marca

Marca, Posicionament i Reputació Online

Creació d’imatge corporativa.

Definició de credencials de marca i públics.

Accions de posicionament de marca a través de: Relacions Públiques, Comunicació Estratègica, Marketing de Continguts i SEO, Xarxes Socials i accions de publicitat.

Pla Social Media i Marketing de Continguts

Social Media i Xarxes Socials

Elaboració de Plans Social Media a mida per a cada empresa o marca (definició de xarxes socials, estratègies, públics i objectius).

Gestió de xarxes socials.

Monitoratge permanent.

Creació i calendarització de continguts a xarxes socials.

Campanyes promoció a xarxes socials (Facebook ADS, etc.).

Valoració de retorn de la inversió (ROI).

Reputació Online

Reputació Online i Marketing de Continguts

Creació íntegra de web corporativa (continguts, disseny, programació).

Posicionament orgànic (SEO).

Newsletter.

Blog corporatiu.

Marketing de continguts.

Monitoratge imatge / notorietat a Internet.

Àrea Editorial

Publicacions corporatives

Redacció, disseny i maquetació de:

Publicacions corporatives.

Butlletins empresarials.

Revistes internes.

Catàlegs.

Tríptics.

Tota mena de peça publicitària (Panells, roll-up, etc.).